Satın Almadan Önce kopek yarisi nereden oynanir Things To Know

Yanimdaki tepside ha§lanmi§ piring ve gok fena kokan kuru balik vardi. Butun rızık bundan ibaretti, lakin ben hepsini i§tahla yedim. Ben yerken Tommy gozlerini falta§i kabilinden agmi§, hayretle bana bakiyordu.

Mektubundan edindigim izlenime gore Yildiz’in palas bir kiz olmasi gerekirdi. Oysaki bu kiz gok gekingen. Bana bakmakla bakamamak arasinda bin parga olup duran bir kiz. Köle ise, o unlu sevimliligim ugup gitmi§tir ustumden, sanarak bir çekinmek.

Boylece dugun gecesi üzere bir şeb başüstüne. Alay gecesi. Güya butun cezaevlerinin kapilarini ardina düzen agivermi§iz. Tümü di§arda. Hacısı hocası ozgur. Oktay da... Hadi pekâlâ, Oktay da olsun! Bugun alay gunu. Bu neşe gecesinin onuruna, o yuce tasanlar onuruna, ug gecemi ise Londra’nin guzelce bir otelinde gegirebilirim. Qunku, bir elan asla yirmi bin liram mümteni. Onu bir henüz higbir vakit boyle mukaddes bir gorev igin harcamayacagim ve asla o servetimin ucundan bana ug gecelik guzelce bir otel odasini odeyecek kuguk bir kayar kalmayacak.

O emektar ogrencimin yuzunun yarisim, kansmm yuzunun yarisiyla yanyana, nikah masasmm yakinlarinda bir yerde segiyorum. Yildiz’in nüktedan uzun elinin Tuncer’in alnina du§en bir tutam sagi ok§ayarak yana gektigini üstelik goruyorum.

Karinizin, Aysel hanimin adini andi hocam. Lakin nasil bir saygi, nasil bir sevgiyle ani§! Bir gururla hatta. Olur, §a§acaksiniz, ben de §a§mi§tim; du§manlarla dolu bir yolda yekta dost yuz, yoksunluklarla kırcı bir evet§amda hareketsiz zenginlik animsaninca boyle olunur fakat. Bizatihi boylesi bir ho§nutlugu hig gormemi§tim Ali Marifetli’da. Yuzunde bir serinlik:

Tezel’in burada bulunu§undan azbuguk kasıntı duyan, buna sevinen dü ki§i bile mi namevcut evet? Imkânsız evet mu? Biri annesi i§te, Fitnat hanim: Bak bir bile serseri derler benim bu kizima.

Tamam: Degil mi ki siz ikiniz ilerici geginiyorsunuz, i§te ben bile ilericiyim. ilericiligimi bile koydum ortaya.

“Bu adamlar boyle degil midirler Omer? Gegmi§te doyurulmami§ agliklarini, agzina kofte mofte evet da yarim kadeh vermut tiki§tirdiklari bir kadinla gidermeye heveslenirler...”

Tezel yeni baştan yorulmayi goze almayacak. Oyle gorunuyor. Kuguk, bozgun bir gulu§ di§inda, oyle. Boylece, co§ku ve güzel niyetle akil ve dengenin bozguna ugradigi ayni noktada bulu§mu§ oluyoruz i§te. Co§ku ve akil, mantik ve yerinde niyet higbir hengâm ayni yerde, hele bir bozgun noktasinda ‘katiyen’ bulu§amaz diyebilecek robotlar ise hala var bu yeryuzunde. Ustelik bu ulaş gunlerde hig olmadigi denli gok var. Tezel’le burda bulu§tuk i§te!

Kantindeyim. O an, bir ge§it sevda mektubu okudugum kimsenin aklindan gegemezdi. Kantinde bir gay igebilmek, bir sandvig yiyebilmek igin ben gunun belirli saatlerinde ocakgiya da yardim ederdim, biliyor musunuz? Ote taraftan gocuklarla sik sik öğüt linke git di§i biraraya gelebilmek igin de hayır bir olanakti bu.

Icap havaalanina indigimiz gün, gerekse kampta bizlere yeni uniforma ve gama§ir verdikleri vakit da Amerikan subaylari kendi dertlerine du§mu§lerdi. Yikanip giyinip hazir oldugumuz zaman baktim ki, bir anda bütünü bile ortadan kaybolmu§lar. Kendilerini §ehre goturecek taksileri bukadar gabuk nereden bulmu§lardi? Ka§la goz arasi ne dönem dalivermi§lerdi Tokyo’nun gobegine? Kampin kapisinda uzun kuyruklu Kaput bezi arabalarinda kimler beklemekteydi sava§ arkada§larimi? Benim bekleyen kimsem yoktu. §ehirde bildigim bir belde bile yoktu. Oteki subaylardan higbiri, bizi §ehre goturecek otobusun kalkmasini beklememi§ti. Askeri otobus beni sessiz ba§ima getirip o esrarli efendi §ehrin orta adına birakinca, bir dortyol agzinda ormanda kaybolmu§ bir gocuk gibi kalakalmi§tim. Mahzunla§mi§, ayrıca ne partal soyleyeyim, ate§ altinda korkmayan ben, burada bir korkuya kapilmi§tim.

Bir dugunde hemen âlem, bir ucundan müstamel nikah defterlerini kurcalar. Gegmi§, evlilikte adanma evet da adanmama bolumleriyle yeni bir yuvanin temelleri atilirken hemen gegirilir en gok. O bolumleri incelemeden, o bolumler igindeki kendi kuramlarini irdelemeden bir yastiga ba§ koymu§lar tarafindan §oyle: Yurekler cizlayarak, gozler sulanarak, igler gekilerek.

gegirdigim saatleri hayalimde ta ba§fecir gene be yine evet§ayarak gegiriyorum. Hava kampindan nasil kurtarildigimiz, o mühlik gunler dahi unutuldu, unutulmayan yegâne §ey olarak hafizamda yalniz Sumida ile tani§tigim gun kaldi. Bilahare onun ope isira morarttigim    

Dünya bizlerden yana donuyor. Ayten hanim, buru§uk goz-kapaklarina doldurdugu ye§il boyalarla ko§up geliyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Satın Almadan Önce kopek yarisi nereden oynanir Things To Know”

Leave a Reply

Gravatar